Pussihousuista haalareihin
Poliisin virkapuku Suomessa

Tervetuloa verkkonäyttelyyn

Tervetuloa tutustumaan verkkonäyttelyyn "Pussihousuista haalareihin - Poliisin virkapuku Suomessa"! Tämä kokonaisuus esittelee suomalaisten poliisiviranomaisten virkapukuja Ruotsin vallan ajalta 2010-luvulle. Esillä on autenttisia kuvia poliiseista virkapuvuissa eri ajoilta ja kuvia Poliisimuseon kokoelmiin tallennetuista virkavaatteista. Tekstien ja kuvien avulla voit seurata poliisin virkapuvun kehitystä kronologisesti tai syventyä virkapuvun eri osien muutoksiin omina kokonaisuuksinaan.

Suomalaisten poliisiviranomaisten pukeutuminen noudatti pitkään muun virkamieskunnan pukeutumista, ensimmäiset nimenomaan poliisitoimen virkamiehiä koskevat pukumääräykset annettiin vasta 1800-luvulla. Tämän vuoksi tämä verkkonäyttely painottuu tuosta ajasta eteenpäin, ja erityisesti korostuu 1900-luku, jolloin poliittiset muutokset ja aktiivinen pyrkimys virkavaatetuksen kehittämiseen toivat virkapukuun muutoksia kiihtyvällä tahdilla.

Säädökset poliisin virassa pukeutumisesta julkaistiin vuodesta 1900 alkaen Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelmassa, joka Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 vaihtui Suomen asetuskokoelmaksi. Tässä verkkonäyttelyssä voit tutustua asetuskokoelmassa julkaistujen säädösten alkuperäiseen tekstiin, jossa kunkin ajan virkapuku määritellään yksityiskohtaisesti. Usein mukana on myös mallipiirroksia eri vaatekappaleista ja niihin kuuluvista tunnuksista.

Virkapuku on paljon muutakin kuin vain siihen kuuluvat vaatekappaleet. Miten virkapuku puetaan päälle, miten sitä kannetaan, miten virkapuvussa käyttäydytään eri tilanteissa ja miten muita varusteita kannetaan sen kanssa - virkapukuun liittyy kokonaan oma kulttuurinsa. Tämä verkkonäyttely keskittyy tuon kulttuurin keskiössä olevaan pukuun itseensä, sen kehitykseen ja siihen miten lainsäätäjät eri aikoina ovat sitä muodollisesti säädelleet.

Virkapuvun monet vaiheet ja merkitykset

Poliisiviranomaisten virkapuvut Suomessa ennen vuotta 1861

Poliisin virkapuvun kehitys vuodesta 1861 2000-luvulle

Virkavaatteet

Kuvakavalkadi virkapuvun eri osista itsenäisyyden aikaan painottuen.

EI NÄIN!

Virkapuku ei ole mikä tahansa vaate. Sen käyttöön liittyy monia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä, joita pukua käyttämätön ei välttämättä tule ajatelleeksi. Tämä kuvasarja on peräisin liikkuvan poliisin alokaskursseilta 1950–60-lukujen vaihteesta. Sen avulla opetettiin uusille poliisialokkaille miten virkapukua tulee kantaa ja miten siihen pukeutuneena käyttäydytään julkisilla paikoilla. Kuvat ovat varoittavia esimerkkejä: virkapukua tulee kantaa oikein - ei näin!