Från knäbyxor till overall
Finska polisuniformer genom tiderna

Välkommen!

Webbutställningen ”Från knäbyxor till overall – finska polisuniformer genom tiderna” visar hur den svenska tidens tjänstemannauniformer utvecklats mot den omfattande och i detalj reglerade garderob som 2010-talets poliser är vana vid. Utställningen innefattar målningar och fotografier från de olika perioderna och museibilder av uniformer i Polismuseets samlingar. Utställningstexterna består dels av en kronologisk genomgång, dels av tematiska helheter om specifika delar av uniformen.

Till en början klädde sig poliserna som andra tjänstemän, och det var först på 1800-talet som de första egentliga polisuniformerna infördes. Således handlar denna utställning främst om de förändringar som skett sedan dess. Särskilt under 1900-talet genomgick polisuniformen stora förändringar, dels av politiska orsaker, dels till följd av en strävan att göra uniformen bekväm, praktisk och mångsidig.

Uniformsförordningarna ingick från och med 1900 i Storfurstendömet Finlands författningssamling, som sedan Finlands självständighetsförklaring 1917 hetat Finlands författningssamling. I denna utställning finns de finska uniformsförordningarna med för den som söker detaljerad information från en viss tidsperiod. Ofta finns också ritningar av de olika plaggen och tillhörande beteckningar med.

Uniformen är mycket mer än bara kläder. Hur uniformen tas på, hur den ska bäras, hur den uniformsklädde polisen ska bete sig i olika situationer och hur diverse utrustning ska bäras tillsammans med uniformen bildar en hel kultur. Denna uniformsutställning handlar således om något mycket centralt inom poliskåren och dess historia. Genom att i detalj granska uniformens utveckling genom tiderna och hur beslutsfattare velat påverka den genom lagstiftning bidrar denna utställning till ökad förståelse av den finska poliskårens historia.

Uniformens utseende och betydelse genom tiderna

Finska polisuniformer fram till 1861

Uniformens utveckling

Uniformer

INTE SÅ!

Uniformen är mer än bara kläder, och det finns ett antal skrivna och oskrivna regler som en vid uniformer ovan person kanske inte kommit att tänka på. Denna bildserie användes under rörliga polisens aspirantkurser vid decennieskiftet 1960. Med hjälp av bilderna lärde sig aspiranterna vilka misstag de skulle undvika då de bar uniform. Bildernas budskap är att uniformen måste bäras på ett värdigt sätt - inte så!